澳门|花牌|线上

<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></cite>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"><menuitem id="hpdtr"></menuitem></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<ins id="hpdtr"></ins>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><var id="hpdtr"></var><var id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<menuitem id="hpdtr"></menuitem>
<var id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></var><cite id="hpdtr"><span id="hpdtr"></span></cite>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><cite id="hpdtr"><span id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></span></cite>
<var id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<var id="hpdtr"></var>
<var id="hpdtr"></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<menuitem id="hpdtr"></menuitem>
<var id="hpdtr"></var>

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning

(Uppdaterad 4 juni kl. 09.35) Den 29 maj beslutade regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan att åter öppna universiteten från den 15 juni. Beskedet innebär att Umeå universitets lokaler öppnas för studenter redan den 10 augusti, och att höstens undervisning kommer att kunna bedrivas på ett mer normalt sätt på campus. Universitetet följer dock även fortsättningsvis regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Riktlinjer för föreläsningar, salstentamina och andra undervisningssituationer samt laborationslokaler hösten 2020

Trots att campusundervisning får återinföras behöver inte all undervisning genast återföras till campus. Det är bra att planera för en flexibel pedagogik, så att moment som passar bra för e-verktyg inledningsvis fortsätter genomföras på distans även när restriktionerna upphör för att minska antalet studenter på campus.

Smittskyddsåtgärder

 • Gruppernas storlek ska vara max 50 personer.
 • Ett avstånd om 1,5 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
 • Sittplatser i salar avgränsas med 1-2 platser mellan varje person beroende på möblering. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
 • Handsprit är beställd och placeras ut i föreläsningssalarna när den levererats.
 • Föreläsningar för större grupper bör så långt som möjligt genomföras digitalt.
 • Första- och sistaterminsstudenter bör prioriteras på campus.
 • Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning kan användas som stöd vid planering av undervisningssituationer.

Lokalbokning

 • Det är viktigt att boka lokaler i tid för att få en uppfattning om lokalbehovet. Om universitetets lokaler inte räcker till under hösten, det vill säga att när du bokar finns det inte rätt sorts eller tillräckligt många lokaler tillgängligt, meddela detta via Infocenter så kan även andra, externa lokaler förmedlas om det behövs.
 • Lokalbeskrivningarna i TimeEdit kommer att uppdateras med nya uppgifter om hur många personer som säkert kan vistas i en lokal med hänsyn till rekommendationerna.
 • Avbokningar som görs för gemensamt bokningsbara lokaler för perioden 31/8 - 31/12 är kostnadsfria fram till den 30 augusti. Från 1 september gäller ordinarie avbokningsregler, det vill säga att du kan avboka lokalen två dagar innan bokning infaller annars debiteras hela kostnaden.
 • Institutioner och enheter ansvarar själva för att anpassa sina egna lokaler.

Utbytesstudier

Ansvariga för utresande utbytesstudenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, rekommenderas att, tillsammans med studenterna, se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.

Just nu råder inreseförbud i Europa och Sverige för utomeuropeiska resenärer vilket innebär att inresande internationella studenter inte med säkerhet kommer att kunna resa in i Sverige även om de har beviljats uppehållstillstånd. International Office bevakar frågan. Läs mer hos Regeringenkansliet.

Förlängning av beslut

Den studieadministrativa gruppen kommer att ta fram ett förslag på beslut som möjliggör undervisning och examination utanför ordinarie arbets-/studietid för utbildningar som kräver tillgång till specialanpassade lokaler och där gränsen för gruppstorlek kan göra att undervisningen behöver delas upp på fler tillfällen.

Besluten om möjlighet att ändra till exempel kursplaner behöver förlängas till att gälla fram till höstterminens slut för att ge möjlighet för lärare att mixa campus- och distansundervisning. Den studieadministrativa gruppen arbetar för närvarande med att sammanställa vilka beslut som behöver revideras eller förlängas.

Sommarkurser

Trots nya riktlinjer från den 29 maj vidhåller universitetet att sommarkurser 2020 ska genomföras på distans. Nytt är dock att om det behövs och är praktiskt genomförbart kan delar av undervisningen även hållas på plats på campus. Om moment ska genomföras på campus gäller en maximal gruppstorlek på 50 deltagare och att hänsyn till smittspridningsrisken tas. Observera dock att om ett moment förläggs på campus måste institutionerna beakta studenternas möjlighet att kunna delta fysiskt då de tidigare fått besked om att kursen ska ges på distans.

Läs rektorsbeslutet från den 21 april

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under vårterminen 2020

En rad beslut och åtgärder har tagits när det gäller utbildning vid Umeå universitet till följd av covid-19 under vårterminen 2020.

 • All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer.

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

 • Som huvudregel får examensarbeten och självständiga arbeten inte genomföras i universitetets lokaler. I vissa fall kan det dock vara tillåtet. Läs mer på sidan Examensarbete, examination och disputation.

 • All salstentamen eller andra examinationsformer som omfattar fysiska möten ställs in, senareläggs eller ersätts av andra examinationsformer som inte omfattar fysiska möten. Detta gäller dock inte fysiska möten inom den VFU/kliniska praktik som tillåts.

 • Rektor har beslutat att den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg från kursplanens föreskrifter och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.
  Se rektorsbeslutet.

 • Rektor har beslutat att dekan kan bevilja dispens från Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (FS 1.1-677-20) och genomföra enskilda praktiska moment på campus för vissa utbildningar, om de inte går att ersätta med andra moment och om antalet deltagare begränsas och smittspridningsrisken hanteras. Beslutet gäller fram till 30 juni. Beviljade undantag ska rapporteras skriftligt till biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson. 
  Se rektorsbeslutet.
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></cite>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"><menuitem id="hpdtr"></menuitem></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<ins id="hpdtr"></ins>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><var id="hpdtr"></var><var id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<menuitem id="hpdtr"></menuitem>
<var id="hpdtr"><video id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></video></var><cite id="hpdtr"><span id="hpdtr"></span></cite>
<cite id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></cite>
<cite id="hpdtr"></cite><cite id="hpdtr"><span id="hpdtr"><thead id="hpdtr"></thead></span></cite>
<var id="hpdtr"><video id="hpdtr"></video></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<var id="hpdtr"></var>
<var id="hpdtr"></var>
<cite id="hpdtr"></cite>
<menuitem id="hpdtr"></menuitem>
<var id="hpdtr"></var>

car

culture

Technology

Second-hand housing

culture

aviation

Foreign exchange

news

game